Luncha I Mjärdevi
 • Det finns ingen meny för idag ännu, kom tillbaka lite senare

Senast uppdaterad: 2020-01-17, 00:05

 • Det finns ingen meny för idag ännu, kom tillbaka lite senare

Senast uppdaterad: 2020-01-17, 00:05

 • Det finns ingen meny för idag ännu, kom tillbaka lite senare

Senast uppdaterad: 2020-01-17, 00:05

 • Det finns ingen meny för idag ännu, kom tillbaka lite senare

Senast uppdaterad: 2020-01-17, 03:05

 • Det finns ingen meny för idag ännu, kom tillbaka lite senare

Senast uppdaterad: 2020-01-17, 00:06

 • Det finns ingen meny för idag ännu, kom tillbaka lite senare

Senast uppdaterad: 2020-01-17, 00:06

 • Det finns ingen meny för idag ännu, kom tillbaka lite senare

Senast uppdaterad: 2020-01-17, 00:06

 • Det finns ingen meny för idag ännu, kom tillbaka lite senare

Senast uppdaterad: 2020-01-17, 00:06

 • Det finns ingen meny för idag ännu, kom tillbaka lite senare

Senast uppdaterad: 2020-01-17, 10:05

 • Det finns ingen meny för idag ännu, kom tillbaka lite senare

Senast uppdaterad: 2020-01-17, 00:06

 • Det finns ingen meny för idag ännu, kom tillbaka lite senare

Senast uppdaterad: 2020-01-17, 00:06

 • Det finns ingen meny för idag ännu, kom tillbaka lite senare

Senast uppdaterad: 2020-01-17, 00:06

 • Det finns ingen meny för idag ännu, kom tillbaka lite senare

Senast uppdaterad: 2020-01-17, 00:06

 • Det finns ingen meny för idag ännu, kom tillbaka lite senare

Senast uppdaterad: 2020-01-17, 00:06

 • Det finns ingen meny för idag ännu, kom tillbaka lite senare

Senast uppdaterad: 2020-01-17, 00:05

 • Det finns ingen meny för idag ännu, kom tillbaka lite senare

Senast uppdaterad: 2020-01-17, 00:06

 • Det finns ingen meny för idag ännu, kom tillbaka lite senare

Senast uppdaterad: 2020-01-17, 00:06

 • Det finns ingen meny för idag ännu, kom tillbaka lite senare

Senast uppdaterad: 2020-01-17, 00:05

Om sidan

Luncha i Mjärdevi är ett fritidsprojekt som för närvarande är i BETA. Tanken är att inte bara visa menyerna utan även ha lite andra smidiga funktioner.

Om du har några förslag på funktioner du skulle vilja se eller vill kontakta mig om något annat så finns jag på patrik@johanssons.email

Nästa funktion under utveckling är

 • Registrering av konto som inte är kopplat till Google
 • No menu for today availiable yet, check back later

Last updated: 2020-01-17, 00:05

 • No menu for today availiable yet, check back later

Last updated: 2020-01-17, 00:05

 • No menu for today availiable yet, check back later

Last updated: 2020-01-17, 00:05

 • No menu for today availiable yet, check back later

Last updated: 2020-01-17, 03:05

 • No menu for today availiable yet, check back later

Last updated: 2020-01-17, 00:06

 • No menu for today availiable yet, check back later

Last updated: 2020-01-17, 00:06

 • No menu for today availiable yet, check back later

Last updated: 2020-01-17, 00:06

 • No menu for today availiable yet, check back later

Last updated: 2020-01-17, 00:06

 • No menu for today availiable yet, check back later

Last updated: 2020-01-17, 10:05

 • No menu for today availiable yet, check back later

Last updated: 2020-01-17, 00:06

 • No menu for today availiable yet, check back later

Last updated: 2020-01-17, 00:06

 • No menu for today availiable yet, check back later

Last updated: 2020-01-17, 00:06

 • No menu for today availiable yet, check back later

Last updated: 2020-01-17, 00:06

 • No menu for today availiable yet, check back later

Last updated: 2020-01-17, 00:06

 • No menu for today availiable yet, check back later

Last updated: 2020-01-17, 00:05

 • No menu for today availiable yet, check back later

Last updated: 2020-01-17, 00:06

 • No menu for today availiable yet, check back later

Last updated: 2020-01-17, 00:06

 • No menu for today availiable yet, check back later

Last updated: 2020-01-17, 00:05

What is this?

You need to sign in to use this feature

Every day you will get an email at around 10 AM letting you know if any of the keywords you subscribe to is in any of todays menus and if so which ones. You can enter keywords in both Swedish and English.

The daily email is sent from lunchaimjardevi@ptjwebben.se

For now it is not possible to remove a keyword subscription (coming soon). If you want to remove a keyword just send me an email at patrik@johanssons.email and I'll remove it manually